E-bikegarantie

SAFEBIKE E-BIKEGARANTIE – SCHADE

Powered by CarGarantie

Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering en een snelle afhandeling mogelijk te maken dient u de volgende instructies in acht te nemen:

• Wanneer de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht de reparatie uit zal voeren, meldt u de schade bij deze dealer.
Vraag de dealer om Cargarantie telefonisch over de schade te informeren vóórdat met de reparatie wordt begonnen.

• Wanneer u de reparatie niet laat uitvoeren door de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht, dan meldt u de schade telefonisch aan CarGarantie vóórdat met de reparatie wordt begonnen.
Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +32 (0)3 287 76 68.

• Wanneer het niet mogelijk is de schade telefonisch te melden, dient u de schade onverwijld en vóórdat met de reparatie wordt begonnen schriftelijk, per telefax of Email te melden aan:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiaal België
Ruiterijschool 1 – Bus 6
2930 Brasschaat
Telefax: +32 (0)3 287 76 39
Email: schadenclaims@cargarantie.be

• U dient zich in uw eigen belang te houden aan de aanwijzingen van onze medewerkers.

• Indien de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht ook de reparatie uitvoert, kan de afwikkeling direct met deze dealer plaatsvinden.
In dit geval rekent de dealer met u uitsluitend de kosten af die niet voor vergoeding in aanmerking komen en die voor uw rekening zijn.

• Indien de reparatie niet wordt uitgevoerd door de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht, vergoedt CarGarantie de in te sturen rekening direct aan u, indien deze rekening is betaald.
Indien dit met een medewerker van CarGarantie wordt overeengekomen, kan de betaling van deze reparatie echter ook direct aan de uitvoerende dealer geschieden.
In dit geval rekent de dealer met u uitsluitend de kosten af die niet voor vergoeding in aanmerking komen en die voor uw rekening zijn.