E-bikegarantie

SAFEBIKE E-BIKEGARANTIE – FAQ

Powered by CarGarantie

- Welke soorten fietsen kunnen verzekerd worden ?
Enkel elektrische fietsen.

- Wanneer kan er geen E-BikeGarantie verleend worden voor e-bikes ?
• met een verkoopprijs van meer dan 10.000 euro
• die een grotere motorondersteuning hebben dan voor 45 km/h
• die ouder zijn dan 4 jaar vanaf de verkoopdatum
• die commercieel worden gebruikt
• die voor wedstrijden (amateurs/profsport) worden gebruikt
• voor scooters en brommers

- Wordt mijn fietsverzekering automatisch verlengd ?
Neen.
Met de E-BikeGarantie by CarGarantie is de e-bikekoper vanaf de aankoopdatum gedurende maximaal vijf jaar beschermd tegen reparatiekosten.
Deze periode bestaat uit de tweejarige fabrieksgarantie en de E-BikeGarantie (12, 24 of 36 maanden).
Deze kan binnen de looptijd van de fabrieksgarantie tot maximaal 5 jaar worden afgesloten.
De verzekeraar biedt de fietshandelaars de mogelijkheid om bestaande verzekeringsovereenkomsten voor e-bikes te verlengen.
De verlenging kan uitsluitend tijdens de looptijd van de oorspronkelijke E-BikeGarantie worden verleend. De verlenging begint op de vervaldatum van de oorspronkelijke E-BikeGarantie.
De E-BikeGarantie by CarGarantie is aan de e-bike gebonden en gaat in geval van doorverkoop over op de nieuwe eigenaar.

- Kan een gebruikte fiets nog verzekerd worden ?
Ja, deze kan binnen de looptijd van de tweejarige fabrieksgarantie nog afgesloten worden.

- Uitzonderingen – niet verzekerd zijn:
• slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s, remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels, kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)
• batterijlader en laadkabel
• reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant of dealer bestaan
• accessoires (ook range extender of extra accu’s)
• ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door eigen schuld, corrosie.

- Procedure bij een schadegeval ?
• Wanneer de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht de reparatie uit zal voeren, meldt u de schade bij deze dealer.
Vraag de dealer om Cargarantie telefonisch over de schade te informeren vóórdat met de reparatie wordt begonnen.

• Wanneer u de reparatie niet laat uitvoeren door de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht, dan meldt u de schade telefonisch aan CarGarantie vóórdat met de reparatie wordt begonnen.
Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +32 (0)3 287 76 68.

• Wanneer het niet mogelijk is de schade telefonisch te melden, dient u de schade onverwijld en vóórdat met de reparatie wordt begonnen schriftelijk, per telefax of Email te melden aan:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiaal België
Ruiterijschool 1 – Bus 6
2930 Brasschaat
Telefax: +32 (0)3 287 76 39
Email: E-Bike-GB@cargarantie.be

- Wanneer wordt er een expert gelast om de schade vast te stellen ?
Na ontvangst van een schademelding zal de verzekeraar al dan niet een expert aanstellen.
U moet steeds de toestemming van de verzekeraar afwachten vooraleer er mag worden hersteld.

- Hoe wordt een schade vergoed en hoeveel ?
• Indien de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht ook de reparatie uitvoert, kan de afwikkeling direct met deze dealer plaatsvinden.
In dit geval rekent de dealer met u uitsluitend de kosten af die niet voor vergoeding in aanmerking komen en die voor uw rekening zijn.

• Indien de reparatie niet wordt uitgevoerd door de fietshandelaar die de fiets heeft verkocht, vergoedt CarGarantie de in te sturen rekening direct aan u, indien deze rekening is betaald.
Indien dit met een medewerker van CarGarantie wordt overeengekomen, kan de betaling van deze reparatie echter ook direct aan de uitvoerende dealer geschieden.
In dit geval rekent de dealer met u uitsluitend de kosten af die niet voor vergoeding in aanmerking komen en die voor uw rekening zijn.

- Hoeveel bedraagt de vrijstelling (eigen risico) ?
Er is geen vrijstelling van toepassing.

- Is er een afschrijving ?
Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
• 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
• 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
• 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar